Belangrijke informatie en draaiboek kindervakantieweek

Kindervakantieweek 2023:
maandag 21 augustus t/m woensdag 23 augustus!


Spoorboekje
Ieder hutje krijgt een spoorboekje, hierin staat belangrijke informatie voor de kindervakantieweek. Lees dit boekje goed door.
In het spoorboekje dienen de namen van de kinderen genoteerd te worden met eventuele bijzonderheden.
Tevens staat hierin ook het dagprogramma vermeld.


Toiletten
Er staat een toiletwagen op het terrein met 3 dames en 3 heren toiletten.


Vuilnis
Er zullen dagelijks vuilniszakken bij de hutten uitgedeeld worden. Zorg ervoor dat de kinderen deze gebruiken en gooi de zakken aan het einde van de dag leeg in één van de containers.


Het veld zal gecontroleerd worden op netheid, de vrijwilligers zorgen er voor dat de kinderen aangespoord worden om allereerst hun eigen rommel op te ruimen. Papiertjes, pakjes drinken, maar ook rondslingerend hout en spijkers. Aan het einde van de dag dient alles rondom de hutten opgeruimd te zijn.


Lunch
Groepsleiders lunchen met hun eigen groepje. Zorg ervoor als leider ook voor dat je een lunchpakket bij je hebt.


Clubgebouw
Het clubgebouw van de schaatsbaan is uitsluitend toegankelijk voor het bestuur.


Problemen?
Meld dit aan het bestuur zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.