Algemene voorwaarden

  • Deelname aan Kindervakantieweek Doerak is geheel op eigen risico van de ouder/verzorger van het deelnemende kind.
  • De organisatie van Kindervakantieweek Doerak is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele vermissing van eigendommen, geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers aan de Kindervakantieweek.
  • De organisatie van Kindervakantieweek Doerak is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwer), die wordt toegebracht door een deelnemer of begeleider van de Kindervakantieweek.
  • Ouders/verzorgers moeten te allen tijde bereikbaar zijn op het bij inschrijving opgegeven telefoonnummer.
  • Wij zijn gemachtigd om indien noodzakelijk een arts te raadplegen voor uw kind. Wij zijn niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten.
  • Ouders dienen bij inschrijving aan te geven of hun kind ergens allergisch voor is en/of medicatie nodig heeft.
  • Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

Privacy

  • Kindervakantieweek Doerak respecteert de privacy van al haar deelnemers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de Kindervakantieweek en promotie daarvan.
  • U gaat ermee akkoord dat er foto’s / filmpjes van uw kind geplaatst mogen worden op onze Facebook/Instagram pagina en/of website waarop uw kind duidelijk herkenbaar in beeld is. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit vooraf schriftelijk aan te geven.
  • Als u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur waarna uw kind onherkenbaar gemaakt wordt op de foto of de foto geheel verwijderd wordt.