Kindervakantieweek Doerak

Kindervakantieweek Doerak is dé kindervakantieweek voor alle basisschoolkinderen in Kerkdriel en vindt jaarlijks plaats van maandag tot en met woensdag (overdag) in de laatste week van de schoolvakantie. We doen alleen maar leuke dingen en het motto is: niets moet, alles mag!

Zoals gezegd is het motto: niets moet, alles mag! Kinderen mogen bouwen aan hun hut (timmeren en verven), maar mogen ook lekker spelen op het terrein. We zorgen daarnaast ieder jaar voor verschillende springkussens en andere creatieve en sportieve activiteiten.

Meestal wordt Doerak gehouden op het terrein van de ijsbaan in Kerkdriel. Als dat onverhoopt niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een andere locatie en communiceren we het zo snel mogelijk als we een andere locatie hebben gevonden. Zo heeft Doerak in 2023 plaatsgevonden op het terrein van ’t Laar in Velddriel. Ook in 2024 zal Doerak daar worden gehouden.

Doerak wordt elk jaar gehouden van maandag tot en met woensdag in de laatste week van de schoolvakantie. Doerak 2024 is van maandag 12 tot en met woensdag 14 augustus.

Kinderen die in Kerkdriel op de basisschool zitten én kinderen die in Kerkdriel wonen, maar ergens anders op een basisschool zitten (denk hierbij aan speciaal onderwijs).

Door je kind tijdig in te schrijven via onze website. Ieder voorjaar openen wij de inschrijving voor de eerstvolgende editie. De start- en sluitingsdatum van de inschrijving communiceren wij via deze website, via onze socials en via de nieuwbrieven van de Kerkdrielse basisscholen. Zorg ervoor dat je je kind(eren) op tijd inschrijft. Er kunnen maximaal 400 kinderen meedoen aan Doerak en wij hanteren het principe vol = vol. Schrijf je je kind(eren) te laat in (dat wil zeggen: als er al 400 kinderen zijn ingeschreven óf als de inschrijftermijn is gesloten) dan komt/komen je kind(eren) op de wachtlijst.

Indien in aanloop naar Doerak kinderen worden afgemeld, dan krijgen (indien mogelijk) de eerstvolgende kinderen van de wachtlijst de mogelijkheid om zich definitief in te schrijven.

Let op: wil je meerdere kinderen inschrijven, schrijf elk kind dan apart in! Daarnaast geldt: een inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!

Ja. Onze organisatie heeft geen vaste inkomsten en draait op vrijwilligers. Om Doerak mogelijk te maken hebben we geld nodig. Onze inkomsten bestaan deels uit subsidie en sponsorgeld, maar dat is helaas niet genoeg. Per kind betaal je daarom een klein bedrag aan inschrijfgeld. Het inschrijfgeld stellen wij jaarlijks vast en komt voor 2024 neer op Euro 22,50 per kind.

Indien je kind(eren) om welke reden dan ook toch niet meedoet/meedoen met Doerak, dan vinden wij dat heel spijtig. Teruggave van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk.

Jazeker!

Allereerst zorgen wij ervoor dat het terrein goed is afgesloten, zodat niemand ongezien het terrein op of af kan. Ouders/verzorgers en ander publiek zijn alleen welkom op het terrein om hun kind(eren) te brengen en te halen en tijdens het kijkhalfuurtje dat wij meestal op één van de dagen organiseren. De rest van de dag mogen alleen vrijwilligers en deelnemers op het terrein aanwezig zijn.

Gedurende Doerak horen de kinderen bij een ‘hutje’: een klein groepje kinderen, begeleid door twee vrijwilligers. Die vrijwilligers, de hutbegeleiders, zijn gedurende Doerak het aanspreekpunt voor de kinderen en helpen hen waar nodig. Daarnaast lopen wij van het bestuur en vele andere vrijwilligers natuurlijk ook rond om te helpen en vragen te beantwoorden!

Een ongelukje zit in een klein (klus- en speel)hoekje, we kunnen dan ook niet voorkomen dat er iets gebeurt. Gelukkig hebben wij onze eigen EHBO-er die gedurende drie dagen aanwezig is om iedereen te helpen met klein en groot leed.

In gevallen van nood kun je altijd contact met ons opnemen. Tijdens Doerak zijn wij ook bereikbaar via ons telefoonnummer 06-15037320.

Wij vragen ouders altijd om een kleine lunch mee te geven en een lege bidon of drinkbeker. Wij zorgen voor water en ranja. Daarnaast zijn er elke dag gezonde en ongezonde tussendoortjes beschikbaar.

Vermeld bij de inschrijving altijd dat je kind allergisch is en om welke allergie het gaat. Vertel dit ook aan de hutbegeleiders van je kind(eren), zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Wel geldt: wij kunnen je kind(eren) niet continu controleren, dus instrueer je kind(eren) en geef je kind(eren) wat extra eten/drinken/tussendoortjes mee die hij/zij wel mag. Wij zorgen niet voor alternatief eten/drinken.

Doerak is ook voor kinderen met een beperking. Wij willen je wel vragen om voorafgaand aan de inschrijving contact met ons op te nemen, zodat we samen kunnen kijken hoe we dit kunnen invullen.

Maak je geen zorgen, als je kind is ingeschreven betekent dit dat er altijd een hutje zal zijn waar plek is voor je kind(eren). Op de eerste dag staan alle hutbegeleiders herkenbaar opgesteld (met blauwe shirtjes aan) en mag je met je kind(eren) op zoek gaan naar een hutje. Wij begrijpen het als jouw kind(eren) graag in een hutje terechtkomen bij vriendjes of bekenden. Dat komt goed! Lukt het niet, spreek dan iemand van het bestuur aan, dan helpen wij je verder.

Wij weten dat veel ouders en (aanstaande) hutbegeleiders ruim voor aanvang van de kindervakantieweek onderling al met elkaar regelen wie in welk groepje zit. Wij begrijpen dit, maar dit heeft ook een keerzijde: er kunnen kinderen buiten vallen. Houd er dan ook rekening mee dat het bestuur wijzigingen kan aanbrengen in de indeling van de hutjes, zodat uiteindelijk alle kinderen bij een vriendje zitten en een fijne Doerak hebben.

Overigens geldt: in welk hutje een kind ook zit: het kind mag gebruik maken van het hele terrein en mag met iedereen spelen. Het hutje is enkel een uitvalbasis voor de kinderen.

Zonder vrijwilligers geen Doerak! Om van Doerak een succes te maken hebben we heel veel vrijwilligers nodig, zowel bouwhulp als losse vrijwilligers en hutbegeleiders. Je kunt je hiervoor inschrijven via onze website. De inschrijftermijn voor vrijwilligers wordt net als die van de kinderen in het voorjaar geopend. Houdt voor de exacte data onze site, socials en de nieuwsbrief van de basisschool in de gaten.

Let op: wij zijn superblij met alle vrijwilligers, maar het komt soms voor dat te veel mensen zich inschrijven als vrijwilliger. Houd er dan ook rekening mee dat indien je je hebt ingeschreven als vrijwilliger, dat niet ook betekent dat je ook als vrijwilliger wordt ingedeeld. Nadat de inschrijving is gesloten gaan wij inventariseren en nemen wij – indien nodig om de indeling van vrijwilligers rond te krijgen – contact met je op. Hebben te veel personen zich opgegeven als vrijwilliger en kunnen wij hiervoor geen passende oplossing vinden, dan zijn wij genoodzaakt om te loten.

Ons doel is om de indeling van de vrijwilligers op de informatieavond bekend te maken. Heb je je ingeschreven als vrijwilliger, dan verwachten we je ook op de door jou aangegeven momenten. Mochten we je onverhoopt niet als vrijwilliger kunnen indelen, dan brengen we je daarvan (voorafgaand aan de informatieavond) ook persoonlijk op de hoogte.

Als hutbegeleider ben je samen met 1 of 2 andere hutbegeleiders verantwoordelijk voor een hutje (een groepje kinderen). Je bent tijdens Doerak de hele dag aanwezig bij de hut of ergens anders bij de kinderen. Je bent de vraagbaak voor de kinderen uit jouw hutje en helpt ze waar nodig.

Het is mogelijk om met 2 of met 3 personen een hutje te begeleiden. Daarbij geldt: elke dag moeten 2 hutbegeleiders aanwezig zijn. Ben je met 3 personen, dan moeten de hutbegeleiders samen afstemmen wie op welke dag aanwezig is. Het NIET toegestaan om met 3 hutbegeleiders tegelijk aanwezig te zijn.

Om hutbegeleider te worden moet IEDEREEN zich apart inschrijven. Op het inschrijfformulier kun je desgewenst aangeven met wie je samen een hutje wilt begeleiden. Wij proberen hier met de indeling van de hutten rekening mee te houden. Let op: als de ander zichzelf niet heeft ingeschreven, dan wordt diegene NIET ingedeeld als hutbegeleider! Heb je geen voorkeur opgegeven voor indeling met iemand samen of heb je dat wel gedaan, maar heeft diegene zichzelf niet opgegeven als hutbegeleider, dan proberen wij je in te delen met iemand anders die ook alleen is. Hebben we te veel hutbegeleiders, dan gaan we loten.

Ons doel is om de indeling van de vrijwilligers op de informatieavond bekend te maken. Heb je je ingeschreven als vrijwilliger, dan verwachten we je ook op de door jou aangegeven momenten. Mochten we je onverhoopt niet als vrijwilliger kunnen indelen, dan brengen we je daarvan (voorafgaand aan de informatieavond) ook persoonlijk op de hoogte.

Let op: om hutbegeleider te kunnen worden moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

Als losse vrijwilliger delen we je in voor allerlei hand- en spandiensten op het terrein. Dat kan bijvoorbeeld zijn: eten en/of drinken uitdelen, helpen bij creatieve en/of sportieve activiteiten, begeleiden bij springkussens etcetera.

Om losse vrijwilliger te worden moet je je inschrijven. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere dagdelen van Doerak (maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag), zodat het in jouw agenda past. Alle beetjes helpen! Je mag desgewenst voorkeuren voor activiteiten op het formulier aangeven, wij proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Ons doel is om de indeling van de vrijwilligers op de informatieavond bekend te maken. Heb je je ingeschreven als vrijwilliger, dan verwachten we je ook op de door jou aangegeven momenten. Mochten we je onverhoopt niet als vrijwilliger kunnen indelen, dan brengen we je daarvan (voorafgaand aan de informatieavond) ook persoonlijk op de hoogte.

Voor losse vrijwilligers hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar.

Als bouwhulp help je ons voorafgaand en/of na afloop van Doerak met het opbouwen en afbreken van het terrein. Een beetje spierkracht hierbij is heel fijn. Meestal zijn we de woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagochtend voorafgaand aan Doerak al bezig met opbouwen (elke dag ongeveer 2 à 3 uur). Het afbreken gebeurt op de laatste (woens)dag van Doerak vanaf ongeveer 16 uur (totdat we klaar zijn). Heb je een paar uurtjes over om ons op (één van) die momenten te helpen, dan zou dat heel fijn zijn! De ervaring leert dat we voor bouwhulp vaak relatief weinig inschrijvingen hebben, dus hier ben je zo goed als zeker van een plekje. Ook om bouwhulp te worden schrijf je je in via de website.

Voor bouwhulp hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar.

  • Hoe zit het met de Doerak T-shirts voor vrijwilligers?

Het is tijdens Doerak belangrijk dat alle vrijwilligers zichtbaar en herkenbaar zijn voor de kinderen. Wij als bestuur dragen daarom rode T-shirts. Aan de hutbegeleiders delen wij blauwe T-shirts uit en aan de losse vrijwilligers delen wij groene T-shirts uit. Wij verwachten van alle vrijwilligers dat zij deze T-shirts dragen. Dit T-shirt mag pas uit als de kinderen naar huis zijn!

Alle vrijwilligers kunnen ’s morgens bij aanvang van de dag een T-shirt ophalen bij ons uitgiftepunt (bij het clubgebouw). Voor hutbegeleiders is het ook mogelijk om de vrijdagavond voorafgaand aan Doerak al een T-shirt op te halen. Dit kan dan tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

Aan het einde van elke dag lever je je T-shirt weer in. Ben je meerdere dagen achter elkaar aanwezig? Dan mag je je T-shirt inleveren aan het einde van de laatste dag dat je helpt.

We proberen aan de hand van de inschrijvingen voorafgaand aan Doerak een voorlopige indeling te maken. Die indeling maken we tijdens de informatieavond bekend, maar hangen we tijdens Doerak ook op het mededelingenbord én delen we tijdens Doerak via Whatsapp. Mocht iets niet duidelijk zijn, dan mag je het bestuur altijd aanspreken.

Daarnaast maken wij tijdens Doerak een groepsapp aan voor alle vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden via de QR code die wij de vrijwilligers per mail sturen of op het terrein ophangen. Tijdens Doerak communiceert het bestuur zo veel mogelijk via die groepsapp. Houd die groepsapp dus goed in de gaten!

De hutbegeleiders van elk hutje krijgen bij aanvang van Doerak een ‘Wie Wat Waar’, hierin staat belangrijke informatie over de kindervakantieweek. Lees dit als hutbegeleider goed door. Hierin staat de belangrijkste informatie voor die drie dagen.

Daarnaast maken wij tijdens Doerak een groepsapp aan voor alle vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden via de QR code die wij de vrijwilligers per mail sturen of op het terrein ophangen. Tijdens Doerak communiceert het bestuur zo veel mogelijk via die groepsapp. Houd die groepsapp dus goed in de gaten!

Op de allereerste dag is het allerbelangrijkste dat je je inschrijfbewijs uitgeprint bij je hebt! Anders kunnen we je (kind(eren)) niet toelaten op het terrein.

Zorg dat de kinderen oude kleren aan hebben (kleren kunnen nat/vies worden en kapot gaan door het spelen/klussen/verven). Geef de kinderen verder mee: zwemkleding, een setje droge kleding, een handdoek, een bidon/drinkbeker, een kleine lunch, zonnebrand, een hamer en een kwast. Afhankelijk van het weer is nog handig: slippers en een hoed of pet / regenlaarzen en een regenjas.

Neem verder vooral geen waardevolle spullen mee. Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadiging of verlies van jouw spullen en/of die van je kinderen.

Let op: kinderen mogen GEEN mobiele telefoon bij zich hebben!

Zorg er als vrijwilliger voor dat je een lunchpakket en een bidon/beker bij je hebt. Wij zorgen voor koffie/thee/water/limonade en wat lekkers tussendoor!

De ervaring leert dat veel hutbegeleiders ook allerlei lekkers voor zichzelf en de kinderen meenemen naar Doerak. Laten we voorop stellen: dat is niet nodig. Wij zorgen voor genoeg lekkers. Wil je toch zelf wat lekkers meenemen? Houd het dan bescheiden. Het is niet leuk voor de kinderen als er grote verschillen ontstaan tussen verschillende hutjes.

Denk er verder (zeker als hutbegeleider) aan om iets mee te nemen waar je zelf op kunt zitten. Een tuinstoel is fijn, het zijn lange dagen. Zorg voor bescherming tegen goed of slecht weer: een hoed of pet, een parasol/paraplu, een (kleine)partytent.

Voor de deelnemende kinderen geldt: maandag van 9.00 tot 16.00 uur; dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur en woensdag van 9.00 tot 15.00 uur.

Alle hutbegeleiders en losse vrijwilligers die ’s morgens of een hele dag helpen worden om 8.30 uur verwacht. Vrijwilligers mogen om 8.30 uur hun eigen (deelnemende) kinderen ook al mee het terrein opnemen. Let op: het is niet toegestaan om dan ook alvast de kinderen van een anderen mee te nemen.

Losse vrijwilligers die ’s middags helpen, worden uiterlijk om 13.00 uur verwacht.

Naast de hutjes een activiteiten zijn er verschillende faciliteiten. Zo is er een clubgebouw. Dit clubgebouw is alleen toegankelijk voor het bestuur.

Vlakbij het clubgebouw is een wc-wagen. Deze is bedoeld voor zowel de kinderen als de vrijwilligers.

Nabij het clubgebouw is ook een EHBO-post.

Verspreid over het terrein staan verschillende vuilnisbakken en containers.

Er zullen dagelijks ook vuilniszakken bij de hutten uitgedeeld worden. Zorg ervoor dat de kinderen deze gebruiken en gooi de zakken aan het einde van de dag leeg in één van de containers.

Het veld zal gedurende alle dagen worden gecontroleerd op netheid. Wij verwachten van alle vrijwilligers dat zij het terrein net houden en ook de kinderen aansporen hun rommel op te ruimen. Papiertjes, pakjes drinken, maar ook rondslingerend hout en spijkers. Wij verwachten daarbij van de hutbegeleiders dat zij aan het einde van de dag pas naar huis gaan als het in en rondom de hut netjes is opgeruimd.

Gedurende Doerak verzamelen we alle gevonden voorwerpen op een centraal punt van het terrein. Meestal in de buurt van het podium of het kantoor van het bestuur. Houd die plek dan ook in de gaten. We bewaren de gevonden voorwerpen nog tot en met de zaterdag na Doerak op het terrein. De spullen kunnen daar uiterlijk die zaterdag nog worden opgehaald. Daarna gaan de spullen weg.

We hebben natuurlijk het liefst dat bij Doerak niet wordt gerookt. De vrijwilligers zijn namelijk een voorbeeld voor de kinderen. Het is vrijwilligers wel toegestaan om te roken op de daarvoor aangegeven rookplek. Op de rest van het terrein mag NIET worden gerookt.

Dan gaan wij op zoek naar een oplossing!

Wil een kind naar huis? Moet er iets worden veranderd aan de indeling van de hutjes en/of de vrijwilligers? Wat het ook is. Meld dit dan bij het bestuur, dan gaan wij op zoek naar een oplossing. Wij zijn te herkennen aan onze rode T-shirts.

Laat nooit zelf kinderen naar huis gaan en breng ook niet zelf wijzigingen in indelingen aan. Laat dit altijd aan het bestuur over. Wij als bestuur hebben de eindverantwoordelijkheid over de vrijwilligers en kinderen en kunnen het ons niet permitteren dat wij niet weten waar onze kinderen en vrijwilligers zijn.

Je mag ons op het terrein aanspreken, maar we zijn tijdens Doerak ook bereikbaar via 06-15037320.

Wij verwachten van iedereen dat de inschrijfformulieren naar waarheid worden ingevuld. Blijkt dit niet zo te zijn, dan kunnen wij het kind of de vrijwilliger weigeren of van het terrein verwijderen.

Ook indien vanwege andere reden naar het oordeel van de organisatie noodzakelijk is, kunnen wij een kind of vrijwilliger weigeren of van het terrein verwijderen. Denk hierbij aan ernstig wangedrag.

Afhankelijk van de eisen die jouw opleiding stelt, kun je bij ons stage lopen. Ben je geïnteresseerd in een stage bij ons? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Dan bekijken we samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Daarnaast organiseren we enkele weken voor de zomervakantie nog een informatieavond. Houd deze website, onze socials of de nieuwsbrief van jouw basisschool hiervoor in de gaten!

Tijdens Doerak mag je ons natuurlijk ook aan ons rode T-shirt trekken of bellen naar 06-15037320. Let op: dit nummer is alleen tijdens Doerak in gebruik.