Kindervakantieweek Doerak

 • Wat is Kindervakantieweek Doerak?

Kindervakantieweek Doerak is dé kindervakantieweek voor alle basisschoolkinderen in Kerkdriel en vindt jaarlijks plaats van maandag tot en met woensdag (overdag) in de laatste week van de schoolvakantie. We doen alleen maar leuke dingen en het motto is: niets moet, alles mag!

 • Wat doen de kinderen bij Doerak?

Zoals gezegd is het motto: niets moet, alles mag! Kinderen mogen bouwen aan hun hut (timmeren en verven), maar mogen ook lekker spelen op het terrein. We zorgen daarnaast ieder jaar voor verschillende springkussens en andere creatieve en sportieve activiteiten.

 • Waar vindt Doerak plaats?

Meestal wordt Doerak gehouden op het terrein van de ijsbaan in Kerkdriel. Als dat onverhoopt niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een andere locatie en communiceren we het zo snel mogelijk als we een andere locatie hebben gevonden. Zo heeft Doerak in 2023 plaatsgevonden op het terrein van ’t Laar in Velddriel.

 • Wie mogen meedoen aan Doerak?

Kinderen die in Kerkdriel op de basisschool zitten én kinderen die in Kerkdriel wonen, maar ergens anders op een basisschool zitten (denk hierbij aan speciaal onderwijs).

 • Hoe kan mijn kind meedoen aan Doerak?

Door je kind tijdig in te schrijven via onze website. Ieder voorjaar openen wij de inschrijving voor de eerstvolgende editie. De start- en sluitingsdatum van de inschrijving communiceren wij via deze website, via onze socials en via de nieuwbrieven van de Kerkdrielse basisscholen. Zorg ervoor dat je je kind(eren) op tijd inschrijft. Er kunnen maximaal 400 kinderen meedoen aan Doerak en wij hanteren het principe vol = vol. Schrijf je je kind(eren) te laat in (dat wil zeggen: als er al 400 kinderen zijn ingeschreven óf als de inschrijftermijn is gesloten) dan komt/komen je kind(eren) op de wachtlijst.

Indien in aanloop naar Doerak kinderen worden afgemeld, dan krijgen (indien mogelijk) de eerstvolgende kinderen van de wachtlijst de mogelijkheid om zich definitief in te schrijven.

Let op: een inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld!

 • Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Ja. Onze organisatie heeft geen vaste inkomsten en draait op vrijwilligers. Om Doerak mogelijk te maken hebben we geld nodig. Onze inkomsten bestaan deels uit subsidie en sponsorgeld, maar dat is helaas niet genoeg. Per kind betaal je daarom een klein bedrag aan inschrijfgeld. Het inschrijfgeld stellen wij jaarlijks vast en komt voor 2024 neer op Euro 22,50 per kind.

 • Kan ik mijn inschrijfgeld terug krijgen als mijn kind toch niet meedoet?

Indien uw kinderen om welke reden dan ook toch niet meedoen met Doerak, dan vinden wij dat heel spijtig. Teruggave van inschrijfgeld is helaas niet mogelijk.

 • Kan ik mijn kind(eren) veilig achterlaten bij Doerak?

Jazeker!

Allereerst zorgen wij ervoor dat het terrein goed is afgesloten, zodat niemand ongezien het terrein op of af kan. Ouders/verzorgens en ander publiek zijn alleen welkom op het terrein om hun kind(eren) te brengen en te halen en tijdens het kijkhalfuurtje dat wij meestal op één van de dagen organiseren. De rest van de dag mogen alleen vrijwilligers en deelnemers op het terrein aanwezig zijn.

Gedurende Doerak horen de kinderen bij een ‘hutje’: een klein groepje kinderen, begeleid door twee vrijwilligers. Die vrijwilligers, de hutbegeleiders, zijn gedurende Doerak het aanspreekpunt voor de kinderen en helpen hen waar nodig. Daarnaast lopen wij van het bestuur en vele andere vrijwilligers natuurlijk ook rond om te helpen en vragen te beantwoorden!

Een ongelukje zit in een klein (klus- en speel)hoekje, we kunnen dan ook niet voorkomen dat er iets gebeurt. Gelukkig hebben wij onze eigen EHBO-er die gedurende drie dagen aanwezig is om iedereen te helpen met klein en groot leed.

In gevallen van nood kun je altijd contact met ons opnemen. Tijdens Doerak zijn wij ook bereikbaar via ons telefoonnummer 06-15037320.

 • Hoe zit het met eten en drinken?

Wij vragen ouders altijd om een kleine lunch mee te geven en een lege bidon of drinkbeker. Wij zorgen voor water en ranja. Daarnaast zijn er elke dag gezonde en ongezonde tussendoortjes beschikbaar.

 • Mijn kind heeft een allergie, wat moet ik doen?

Vermeld bij de inschrijving altijd dat je kind allergisch is en om welke allergie het gaat. Vertel dit ook aan de hutbegeleiders van je kind(eren), zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Wel geldt: wij kunnen je kind(eren) niet continu controleren, dus instrueer je kind(eren) en geef je kind(eren) wat extra eten/drinken/tussendoortjes mee die hij/zij wel mag. Wij zorgen niet voor alternatief eten/drinken.

 • Is er plaats voor mijn kind in een hutje/groepje?

Maak je geen zorgen, als je kind is ingeschreven betekent dit dat er altijd een hutje zal zijn waar plek is voor je kind(eren). Op de eerste dag staan alle hutbegeleiders herkenbaar opgesteld (met blauwe shirtjes aan) en mag je met je kind(eren) op zoek gaan naar een hutje. Wij begrijpen het als jouw kind(eren) graag in een hutje terecht komen bij vriendjes of bekenden. Dat komt goed! Lukt het niet, spreek dan iemand van het bestuur aan, dan helpen wij je verder.

Wij weten dat veel ouders en (aanstaande) hutbegeleiders ruim voor aanvang van de kindervakantieweek onderling al met elkaar regelen wie in welk groepje zit. Wij begrijpen dit, maar dit heeft ook een keerzijde: er kunnen kinderen buiten vallen. Houd er dan ook rekening mee dat het bestuur wijzigingen kan aanbrengen in de indeling van de hutjes, zodat uiteindelijk alle kinderen bij een vriendje zitten en een fijne Doerak hebben.

Overigens geldt: in welk hutje een kind ook zit: het kind mag gebruik maken van het hele terrein en mag met iedereen spelen. Het hutje is enkel een uitvalsbasis voor de kinderen.

 • Hoe word ik vrijwilliger?

Zonder vrijwilligers geen Doerak! Om van Doerak een succes te maken hebben we heel veel vrijwilligers nodig, zowel bouwhulp als losse vrijwilligers en hutbegeleiders. Je kunt je hiervoor inschrijven via onze website. De inschrijftermijn voor vrijwilligers wordt net als bij het inschrijven van de kinderen in het voorjaar geopend. Houdt voor de exacte data onze site, socials en de nieuwsbrief van de basisschool in de gaten.

Let op: wij zijn superblij met alle vrijwilligers, maar het komt soms voor dat te veel mensen zich inschrijven als vrijwilliger. Houd er dan ook rekening mee dat als je je hebt ingeschreven als vrijwilliger, dat niet ook betekent dat je ook als vrijwilliger wordt ingedeeld. Nadat de inschrijving is gesloten gaan wij inventariseren. Hebben te veel personen zich opgegeven als vrijwilliger en kunnen wij hiervoor geen passende oplossing vinden, dan zijn wij genoodzaakt om te loten.

Ons doel is om de indeling van de vrijwilligers op de informatieavond bekend te maken. Mochten we je onverhoopt niet als vrijwilliger kunnen indelen, dan brengen we je daarvan (voorafgaand aan de informatieavond) ook persoonlijk op de hoogte.

 • Hutbegeleider, hoe werkt dat?

Als hutbegeleider ben je samen met 1 of 2 andere hutbegeleiders verantwoordelijk voor een hutje (een groepje kinderen). Je bent tijdens Doerak de hele dag aanwezig bij de hut of ergens anders bij de kinderen. Je bent de vraagbaak voor de kinderen uit jouw hutje en helpt ze waar nodig.

Het is mogelijk om met 2 of met 3 personen een hutje te begeleiden. Daarbij geldt: elke dag moeten 2 hutbegeleiders aanwezig zijn. Ben je met 3 personen, dan moeten de hutbegeleiders samen afstemmen wie op welke dag aanwezig is. Het NIET toegestaan om met 3 hutbegeleiders tegelijk aanwezig te zijn.

Om hutbegeleider te worden moet IEDEREEN zich apart inschrijven. Op het inschrijfformulier kun je desgewenst aangeven met wie je samen een hutje wilt begeleiden. Wij proberen hier met de indeling van de hutten rekening mee te houden. Let op: als de ander zichzelf niet heeft ingeschreven, dan wordt diegene NIET ingedeeld als hutbegeleider! Heb je geen voorkeur opgegeven voor indeling met iemand samen of heb je dat wel gedaan, maar heeft diegene zichzelf niet opgegeven als hutbegeleider, dan proberen wij je in te delen met iemand anders die ook alleen is. Hebben we te veel hutbegeleiders, dan gaan we loten.

Let op: om hutbegeleider te kunnen worden moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

 • Losse vrijwilliger, hoe werkt dat?

Als losse vrijwilliger delen we je in voor allerlei hand- en spandiensten op het terrein. Dat kan bijvoorbeeld zijn: eten en/of drinken uitdelen, helpen bij creatieve en/of sportieve activiteiten, begeleiden bij springkussens etcetera.

Om losse vrijwilliger te worden moet je je inschrijven. Je kunt je inschrijven voor één of meerdere dagdelen van Doerak (maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, woensdagmiddag), zodat het in jouw agenda past. Alle beetjes helpen! Je mag desgewenst voorkeuren voor activiteiten op het formulier aangeven, wij proberen daar zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Voor losse vrijwilligers hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar.

 • Bouwhulp, hoe werkt dat?

Als bouwhulp help je ons voorafgaand en/of na afloop van Doerak met het opbouwen en afbreken van het terrein. Een beetje spierkracht hierbij is heel fijn. Meestal zijn we de woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagochtend voorafgaand aan Doerak al bezig met opbouwen (elke dag ongeveer 2 à 3 uur). Het afbreken gebeurt op de laatste (woens)dag van Doerak vanaf ongeveer 16 uur (totdat we klaar zijn). Heb je een paar uurtjes over om ons op (één van) die momenten te helpen, dan zou dat heel fijn zijn! De ervaring leert dat we voor bouwhulp vaak relatief weinig inschrijvingen hebben, dus hier ben je zo goed als zeker van een plekje. Ook om bouwhulp te worden schrijf je je in via de website.

Voor bouwhulp hanteren we een minimumleeftijd van 16 jaar.

 • Wat moeten de kinderen allemaal meenemen?

Op de allereerste dag is het allerbelangrijkste dat je je inschrijfbewijs uitgeprint bij je hebt! Anders kunnen we je (kind(eren)) niet toelaten op het terrein.

Zorg dat de kinderen oude kleren aan hebben (kleren kunnen nat/vies worden en kapot gaan door het spelen/klussen/verven). Geef de kinderen verder mee: zwemkleding, een setje droge kleding, een handdoek, een bidon/drinkbeker, een kleine lunch, zonnebrand, een hamer en een kwast. Afhankelijk van het weer is nog handig: slippers en een hoed of pet / regenlaarzen en een regenjas.

Neem verder vooral geen waardevolle spullen mee. Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadiging of verlies van jouw spullen en/of die van je kinderen.

Let op: kinderen mogen GEEN mobiele telefoon bij zich hebben!

 • Hoe vind ik verloren spullen terug?

Gedurende Doerak verzamelen we alle gevonden voorwerpen op een centraal punt van het terrein. Meestal in de buurt van het podium of het kantoor van het bestuur. Houd die plek dan ook in de gaten. We bewaren de gevonden voorwerpen nog tot en met de zaterdag na Doerak op het terrein. De spullen kunnen daar uiterlijk die zaterdag nog worden opgehaald. Daarna gaan de spullen weg.

 • Is roken toegestaan op het terrein?

We hebben natuurlijk het liefst dat bij Doerak niet wordt gerookt. De vrijwilligers zijn namelijk een voorbeeld voor de kinderen. Het is vrijwilligers wel toegestaan om te roken op de daarvoor aangegeven rookplek. Op de rest van het terrein mag NIET worden gerookt.

 • Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Wij verwachten van iedereen dat de inschrijfformulieren naar waarheid worden ingevuld. Blijkt dit niet zo te zijn. Dan kunnen wij het kind of de vrijwilliger weigeren.

Ook indien vanwege andere reden naar het oordeel van de organisatie noodzakelijk is, kunnen wij een kind of vrijwilliger weigeren of van het terrein verwijderen. Denk hierbij aan ernstig wangedrag.

 • Ik heb nog vragen, wat nu?

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Wij proberen je mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Daarnaast organiseren we enkele weken voor de zomervakantie nog een informatieavond. Houd deze website, onze socials of de nieuwsbrief van jouw basisschool hiervoor in de gaten!

rvakantieweek Doerak is dé kindervakantieweek voor alle basisschoolkinderen in Kerkdriel en vindt jaarlijks plaats van maandag tot en met woensdag (overdag) in de laatste week van de schoolvakantie. We doen alleen maar leuke dingen en het motto is: niets moet, alles mag!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Inhoud accordeon